ATLE SPONBERG

FIOLIN


Atle Sponberg - Foto: Rolf M. Aagaard
Foto: Sverre Chr. Jarild

Konserter 2014

20-24.08 Oslo
Oslo kammermusikkfestival

29.08 Oslo
Konsert med Stian Carstensen på Oslo Jazzfestival

09-11.10 Moskva
Fiolinundervisning

13-17.10 Oslo
Tangokonsert med Per Arne Glorvigen og Forsvarets stabsmusikk

01.11 Skien
Konserten "Brahms med venner" i Ibsenhuset kl 19.00 med Gunilla Süssmann, Lars Anders Tomter og Øystein Birkeland.

02.11 Fredrikstad
Konserten "Brahms med venner" i Blå Grotte kl 19.00 med Gunilla Süssmann, Lars Anders Tomter og Øystein Birkeland.

03.11 Grimstad
Konserten "Brahms med venner" i Rådhussalen kl 19.00 med Gunilla Süssmann, Lars Anders Tomter og Øystein Birkeland.

04.11 Moss
Konserten "Brahms med venner" i Arena kultursenter kl 19.00 med Gunilla Süssmann, Lars Anders Tomter og Øystein Birkeland.

06.11 Bærum
Konserten "Brahms med venner" på Kalkmølla kulturstasjon kl 19.30 med Gunilla Süssmann, Lars Anders Tomter og Øystein Birkeland.

07.11 Tønsberg
Konserten "Brahms med venner" på Teie hovedgård kl 19.30 med Gunilla Süssmann, Lars Anders Tomter og Øystein Birkeland.

08.11 Arendal
Konserten "Brahms med venner" i Lille Torungen kl 13.00 med Gunilla Süssmann, Lars Anders Tomter og Øystein Birkeland.

09.11 Bergen
Konserten "Brahms med venner" i Teater Logen kl 19.00 med Gunilla Süssmann, Lars Anders Tomter og Øystein Birkeland.

21.11 Gjøvik
Solist i Sibelius' fiolinkonsert med Innlandet filharmoniske orkester og dirigent  Øivind Gimse i Gjøvik kirke kl 19.00.

22.11 Hamar
Solist i Sibelius' fiolinkonsert med Innlandet filharmoniske orkester og dirigent  Øivind Gimse i Hamar domkirke Hamar domkirke kl 15.00.

23.11 Lillehammer
Solist i Sibelius' fiolinkonsert med Innlandet filharmoniske orkester og dirigent  Øivind Gimse i Lillehammer kirke kl 18.00.

Konserter 2015

29.01 Bærum
Tango på Kalkmølla Kulturstasjon

07-08.02 Gjøvik
Kunstnerisk leder for Innlandet filharmoniske med solist, Nils Økland og "Traktor"

09-15.02 England
Leder for Trondheimsolistene

25.02 Oslo
Konsert kl 19.30 i Oslo militære samfunn med Sveinung Bjelland, Øistein Birkeland, Andreas Rokkseth, Mats Eilertsen og Cathrine Bullock med Brahms klaverkvartett og argentinsk tango.

17-19.04 Fredrikstad
Mozartfestival

15-21.06 Horten
Horten kammermusikkfestival

22-24.06 Harstad
Festspillene i Nord-Norge med Knut Erik Sundquist